"Манжго улс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Манжго улс''' (Англи хэл: Manchukuo, Япон хэл: 満州国, まんしゅうこく) нь 1932 оноос 1945 оны хооронд М..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Манжго улс''' (Англи хэл: Manchukuo, Япон хэл: 満州国, まんしゅうこく) нь 1932 оноос 1945 оны хооронд М...")
(Өөрчлөлт алга)
756

edits