"Хирагана"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Хирагана (Япон хэл: 平仮名, ひらがな | Латин галиг: Hiragana) нь япон хэлийг тэмдэглэх авианы үет бич..."
(Хуудас үүсгэв: "Хирагана (Япон хэл: 平仮名, ひらがな | Латин галиг: Hiragana) нь япон хэлийг тэмдэглэх авианы үет бич...")
(Өөрчлөлт алга)
756

edits