"Елизавета"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "'''Елизавета''' (1709–1762) — 1741–1761 онд Оросын эзэнт гүрний төр барьсан ха..."
(Хуудас үүсгэв: "'''Елизавета''' (1709–1762) — 1741–1761 онд Оросын эзэнт гүрний төр барьсан ха...")
(Өөрчлөлт алга)