"Тусламж:Хуудас яаж засварлах вэ?"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
===Тухайн хуудсыг бусад хэл дээрхи Википедиатай холбох===
 
Тухайн хуудсыг бусад хэлний Википедиа дахь ижил сэдэвтэй өгүүллүүдтэй холбохдоо хуудсаа үүсгээд хадгалсныхаа дараа зүүн гар талын баганан цэсний "Бусад хэлээр" гэсний доор буй саарал өнгөтэй "холбоос татах" гэдэг сонголтон дээр даран холбох хэл, хуудсаа сонгож холбоно. Аль нэгэн хэлний харгалзах хуудастай холбох үедээ бусад бүх боломжит хэлтэй зэрэг холбох гэдэг сонголтыг сонгосноор бусад бүх боломжит хэлтэй зэрэг холбогдоно.
Тухайн хуудсыг бусад хэлний Википедиа дахь ижил сэдэвтэй өгүүллүүдтэй холбохдоо доорхи командыг хэрэглэнэ: <nowiki>[[хэлний код:Гарчиг]]</nowiki>. Жишээлбэл, [[Дэлхий]] өгүүллийг, бусад хэлээр бичигдсэн ижил өгүүллүүдтэй холбохын тулд:
:<tt><nowiki>[[de:Erde]] [[en:Earth]] [[ru:Земля]]</nowiki></tt>-г ашиглана.
Холбогдсон хэлнүүд "Бусад хэлээр" гэсэн багананд байх болно.
 
"de", "en", "ru" нь Герман, Англи, Орос хэлний кодууд бөгөөд "Erde", "Earth", "Земля" нь тухайн хэлний Википедиа дээрхи өгүүллийн нэр юм.
 
* Хэдийгээр эдгээр линк текстийн хаана байх нь чухал биш боловч, өгүүллийн хамгийн төгсгөлд байрлуулвал зүгээр шүү.
* Эдгээр линк нь өгүүллийн текст дунд харагдахгүй бөгөөд, хамгийн зүүн талын "Бусад хэлээр" гэсэн багананд байх болно.
 
===Гадаад холболт хийх ===
1,517

edits