"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
==== Туслах боомт ====
ЭмээлтБогоош буюу туслах боомт нь үндсэн боомтоор бий болсон усан сангийн хамгийн их түвшинтэй үед усан сангийн мандлын талбайг тэлэх, хөтөл давж алдагдах зэргээс хамгаалж баригддаг. Мөн тулсах боомт нь усан сангийн ирмэг дахь тогтворгүй бүтэцтэй хөтлийг бэхжүүлэх зорилгоор баригдахаас гадна усны давалгаа, усны түрэгдэлтийн нөлөөгөөр үерт газар нутаг автахаас хамгаалж голын эргийн далантай ижил үүргээр баригддаг. Түр боомтын уртын хэмжээ ихэсвэл түүнийг далан гэж нэрлэх тохиолдол бий.
 
==== Ус халиах боомт ====
Anonymous user