"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

{{main|Боомтын эвдрэл}}
[[File:Teton Dam failure.jpg|thumb|Тетон боомтын эвдрэлийн дараа усан сан хоосорсон үе.]]
[[File:International special sign for works and installations containing dangerous forces.svg|thumb|right|Аюултай үеажил эсвэлболон барилгынхүнд ажилбарилга угсралтын үед хэрэглэдэг олон улсын тэмдэг]]
Хэрэв боомтын их бие нурсан, угаагдсан ямар нэгэн байдлаар задарсан бол доод хашицад бий болох аюул нь гамшгийн хэмжээнд хүрч болно. Боомтын их биеийн [[Хэв гажилтын хяналт|хэв гажилт, суултын хяналт]] болон хажуу завьж болон суурь, дотоод шүүрэлтийн хяналт ажиглалтын дүнд илрэх ямар нэгэн алдааг хэрэв аюултай тохиолдолд боомт нурахаас өмнө доод хашицад оршин суух иргэдэг мэдээлж сэрэмжүүлэх арга хэмжээ авах ёстой. Ихэнх боомтууд усан сангийн түвшин болон шүүрэлтийн хэмжээг байнга хянах системээр тоногдлогдсон байдаг. Боомтын нуралт эвдрэлийн түгээмэл шалгаан нь боомт дотуур болон сууриар шүүрэх шүүрэлт байдаг. Үүнээс сэргийлэх арга нь боомтын буурийн ан цавт чулуулагт өрөмдөж гаргасан цооногт даралттайгаа цемент шахаж ан цавийг бөглөх ба үүний цементаци хийх гэж нэрлэдэг. Энэхүү цементлэгдсэн цооногуудын олонлог нь боомтын бууринд цементэн хөшиг бий болгож шүүрэлтийг тэр хэмжээгээр бууруулж өгдөг.