"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
==== Тохируулах боомт ====
{{main|DiversionaryТохируулах damбоомт}}
Тохируулах боомт нь [[гол]]ын [[урсац]]ыг тохируулж [[услалтын систем]], [[усан цахилгаан станц]]ын нэгжрүү [[туннель]] болон задгай сувгаар замжуулан хуваарилах зохиулалттай боомт юм. Тохируулах боомт нь биеийн ихэнх хэсэгт хаалтаар тоноглогдсон байдаг.
A diversionary dam is a structure designed to divert all or a portion of the flow of a [[river]] from its natural course. The water may be redirected into a canal or tunnel for irrigation and/or hydroelectric power production.
 
==== Газар доорх боомт ====