"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

 
==== Хуурай боомт ====
{{main|DryХуурай damбоомт}}
Хуурай боомт нь гэнэтийн үер бий болдог хуурай жалга дээр баригдах ба үерийн үед усыг хуримтлуулж тодорхой хэмжээтэйгээр доод хашицад ямарч хяналтгүй гаргаж байдаг. Боомтын ард ихэнх хугацаанд усгүй байх учир хуурай боомт гэж нэрлэдэг. Хэрэв хуурай боомтын ус гаргах хэсгийг үгүй хийчихвэл хөв болно.
A dry dam also known as a flood retarding structure, is a dam designed to control flooding. It normally holds back no water and allows the channel to flow freely, except during periods of intense flow that would otherwise cause flooding downstream.
 
==== Тохируулах боомт ====