"Усан боомт"-ны өөр хувилбарууд

==== Далан ====
[[File:Koshi.jpg|thumb|The [[Koshi Barrage]]]]
{{main|Далан (боомт)|l1=Далан}}
Боомтон далан гэж хэлж болох боомт ба далангийн үүргийг давхар гүйцэтгэх энэхүү барилга нь томоохон алгасал бүхий хаалтнуудааг боомтоор өнгөрөх усыг хянаж байдаг онцгой төрлийн байгууламж юм. Хаалт хооронд байх хамар хана нь хаалтны тогтворшилтыг хангахаас гадна өнгөрөөс усны хэмжээг нарийн хянах, дээрээс ирж буй тоног төхөөрөмж, дамжин өнгөрөх хэрэгсэл замын ачааллыг авч их биед шилжүүлэх үүргээр тооцогддог.