"Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин"-ны өөр хувилбарууд

103.229.122.21 (Яриа) хэрэглэгчийн 416962 засварыг цуцлах
(103.229.122.21 (Яриа) хэрэглэгчийн 416962 засварыг цуцлах)
|нас=18
|хугацаат_цэргийн_алба=тийм
|нөөцийн_өгөгдөл=20142010
|алба_хаах_нас=18-49
|цэргийн_насны=1,898,546
|алба_хаах_насны=1,891,192
|тэнцэх=1,726,199
|албанд_тэнцэх=1,756,628
|насанд_хүрч_буй=30,829
|алба_хаах_насанд_хүрч_буй=29,648
|цэргийн_жинхэнэ_алба_хаагч=509,000 орчим (20142012)
<!-- Financial -->
|хэмжээ=200155 тэрбум (20152012)
|ДНБ-нд_эзлэх_хувь=1.1%
<!-- Industrial -->
202

edits