"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

Үер.jpg файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation; see Commons:Licensing - Using [[:c:COM:VFC|VisualFileChange
(Ачаалал.gif файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation; see Commons:Licensing - Using [[:c:COM:VFC|VisualFi)
(Үер.jpg файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation; see Commons:Licensing - Using [[:c:COM:VFC|VisualFileChange)
 
 
 
[[File:Үер.jpg|thumb|250px|Хот доторхи үеийн хамгаалалтын сувгуудын уулзвар]]
 
Усны аж ахуйн төрөл бүрийн салбарууд байгаль цаг уур, геологи ба гидрологийн янз бүрийн нөхцөлд олон янзын төрөл ба хийцтэй усны барилгуудыг барьж байгуулдаг. Ийм учраас тэдгээрийг судлахад дөхөм болохын тулд дараах үндсэн шинжүүдээр нь ангилна. Үүнд, усны аж ахуйн салбарт үйлчилж буй байдал, ашиглах нөхцөл, зориулалт, хийцээр гэх мэтчилэн.
3,232

edits