"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

Cfd-simulation-flow-3d-tecsult-fish-passage.jpg файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.
(3838218178_19f207d8.jpg файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.)
(Cfd-simulation-flow-3d-tecsult-fish-passage.jpg файлыг коммонсд Yann хэрэглэгч устгасан тул арилгагдлаа. Шалтгаан: Copyright violation, see c:Commons:Licensing.)
 
[[File:Үер.jpg|thumb|250px|Хот доторхи үеийн хамгаалалтын сувгуудын уулзвар]]
 
[[File:Cfd-simulation-flow-3d-tecsult-fish-passage.jpg|thumb|250px|Flow3D загасан цувцын гидравлик загварчлал]]
Усны аж ахуйн төрөл бүрийн салбарууд байгаль цаг уур, геологи ба гидрологийн янз бүрийн нөхцөлд олон янзын төрөл ба хийцтэй усны барилгуудыг барьж байгуулдаг. Ийм учраас тэдгээрийг судлахад дөхөм болохын тулд дараах үндсэн шинжүүдээр нь ангилна. Үүнд, усны аж ахуйн салбарт үйлчилж буй байдал, ашиглах нөхцөл, зориулалт, хийцээр гэх мэтчилэн.
Усны аж ахуйн салбарт үйлчилж буй усны барилгууд нь:
3,232

edits