"Усан мандал"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
[[File:World water distribution.png|thumb|right|500px400px|Усан мандалд эзлэх цэвэр ба давст усны харьцаа]]
Амьд биес үүсэж жөгжсөн анхны орчин ба амьдрал хамгийн өргөн тархсан мандал юм. Усан мандалд 200 м хүртэл амьд биеийн нягтшил багасна . Усан мандлы гүн дэх амьд биеийн тархалтыг усны даралт ба гэрэл дулаан хязгаарладаг.
 
Anonymous user