"Ардын Багш"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Монгол Улсын цолыг эрхэм хүндэт цол, хүндэт цол гэж хоёр ангилна. Хүндэт цолыг нь Ардын Зү..."
(Хуудас үүсгэв: "Монгол Улсын цолыг эрхэм хүндэт цол, хүндэт цол гэж хоёр ангилна. Хүндэт цолыг нь Ардын Зү...")
(Өөрчлөлт алга)
1,656

edits