"Мандал сум"-ны өөр хувилбарууд

Гурав: Иргэдийнхээ эрх ашгийг дээдэлсэн төрийн ил тод шуурхай үйлчилгээг төлөвшүүлнэ.
 
Үндсэн зорилт: Монгол Улсын Засгийн газар, аймаг сумын Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг ил тод шуурхай байдлыг хангаж ажиллахад оршино.
 
Багийн танилцуулга: Тус баг нь 1990 онд хорооны зохион байгуулалтаар ажиллаж байсан. 1990 -1994 онд анхны хорооны дарга нь О.Саранхүү, 1994 – 1997 онуудад Багийн Засаг даргаар Г.Доржпалам,1997 – 2011 он хүртэл Ю.Нэрэндаваа /улиран 3 удаа сонгогдсон/ 2011 -2013 он хүртэл Ш.Хүдэр, 2004 -2013 он хүртэл багийн ИБМХ ажилтнаар Д.Гэрэлцэцэг, 2013 оны сонгуулиар Багийн Засаг даргаар Д.Гэрэлцэцэг сонгогдон ажиллаж байна.
Anonymous user