"Төхөөрөмжийн драйвэр"-ны өөр хувилбарууд

 
==Танигч==
[[PCI]] болон USB дээрх тоног төхөөрөмжүүд нь тус бүр [[4 ширхэг арван зургаан тоо]]ноостооноос бүртдэх 2 ID-аар тодорхойлогдоно. Борлуулагч ID нь тоног төхөөрөмжийн борлуулагч ID-г тодорхойлдог. Төхөөрөмжийн ID нь үйлдвэрлэгч / нийлүүлэгчийн тодорхой төхөөрөмжийг тодорхойлно. PCI төхөөрөмж нь ихэвчлэн төхөөрөмжийн гол чипэд зориулсан хос ID-тай байдаг, ба түүнчлэн чип үйлдвэрлэгчээс өөр байх борлуулагчыг тодорхойлдог дэд системийн хос ID-тай.
 
==Ашигласан материал==
:* 1. "What is a device driver?, The purpose of device drivers". PC Gesund. RetrievedNovember 8, 2012.
11

edits