"Ньютоны хуулиуд"-ны өөр хувилбарууд

Аливаа биед гадны хүч үйлчлэхгүй бол тайван байсан бие тайван хэвээрээ, хөдөлгөөнд байсан бие хөдөлгөөнд хэвээр үлдэнэ.
Ньютоны 1-р хууль битүү системд хүчинтэй.Ямарч хүч байхгүй системыг битүү систем гэнэ.
<math>\sum_{k=1}^{n}\overrightarrow{F}_{k}=0 \Rightarrow \overrightarrow{V}=const, \overrightarrow{a}=const0</math>
 
=== Хоёрдугаар хууль ===
Anonymous user