"Монгол ардын уртын дуу"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
займрал их байдаг. '''Уяхан Замбутивийн наран сонсох бол дарна уу'''.[[Файл:Norovbanzad_Under_The_Sun_Of_Placid_World.ogg‎ |right|]] Өөрөөр хэлбэл үндсэн дэвсгэр хөгөөсөө займарч өөр /оруулбар/ дэвсгэр хөгд шилжээд, буцаж үндсэн дэвсгэр хөгдөө
орох төгс бус хөг солигдол уртын дуунд элбэг байдаг гэсэн үг юм. Уртын дуугдуулахад дуучин хүнээс дотоод их уран сэтгэмж, хувийн
уран чадварын их далайц шаарддаг байна.
 
 
Англи хэд дээрхи эх сурвалж http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Mongolia#Long_song
[[Ангилал:Монголын түүх]]
[[Ангилал:Эртний Монголын түүх]]
[[Ангилал:Монгол угсаатны түүх]]
Anonymous user