"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Усны томоохон барилгуудад хашигдсан ус нь голоо өгсөж хэдэн арван км зайнд тархах бөгөөд их хэмжээний талбай усанд автагдана ([[нуур]] үүсэх).
 
Ус тогтоогч барилгууд усны ихээхэн нөөцийг тогтоон барьж байдаг. Хэрвээ барилга эвдэрч аваар болох нөхцөлд доод хашиц руу их хэмжээний ус урсан хүний амь нас болон ардын аж ахуйд ихээхэн хохирол үзүүлж болох аюултай байдаг. Иймээс гидротехникийн барилгуудын хайгуул хийх, төсөл зохиолт, байгуулах, ашиглахад [[Усны барилга байгууламжийн инженер|усны барилгын инженер]]үүдэд өндөр хариуцлага ногдож байгаа ба дээрх ажлуудыг аваар гарахааргүй техник эдийн засгийн хувьд хамгийн ашигтай байхаар бодож хийж гүйцэтгэх хэрэгтэй.
 
==Ус тогтоох барилга ба голдрил урсацын харилцан үйлчилгээ==
== Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм дүрэм, стандарт ==
[[File:Норм.jpg|thumb|250px|Усны барилга байгууламжийн нормууд /хэлэлцүүлгийн хувь/]]
* Барилгын норм ба дүрэм 33-01-03 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах үндсэн жура журам
* Барилгын норм ба дүрэм 33-02-07 Гидротехникийн туннель БНбД
* Барилгын норм ба дүрэм 33-03-05 Голын гидротехникийн барилга байгууламж БНбД
* Барилгын норм ба дүрэм 33-09-10 Усжуулалтын ситем ба барилга байгууламж БНбД
* Барилгын норм ба дүрэм 33-08-09 Бетон ба төмөр бетон боомт
* Барилгын норм ба дүрэм 33-04-09 Усны барилга байгууламжийн буурь
* Барилгын норм ба дүрэм 33-06-09 Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтээц
* Барилгын норм ба дүрэм 81-33-10 Усны барилгын төсвийн суурь норм
* Ус зүйн үзүүлэлтийг тодорхойлох норм БДБарилгын дүрэм
* Барилгын норм ба дүрэм 40-02-06 Ус хангамж, гадна сүлжээ ба байгууламж
* Усны барилга байгууламж, услалтын системийн хайгуул хийх, зураг төсөв боловсруулахад баримтлах норм нормативийн суурь мэдээллийн эмхэтгэл, Редактор Жанчивдорж Л, УБ., 2011