"Усны барилга байгууламж"-ны өөр хувилбарууд

 
== Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй норм дүрэм, стандарт ==
[[File:Норм.jpg|thumb|250px|Усны барилга байгууламжийн нормууд /хэлэлцүүлгийн хувь/]]
* Барилгын норм ба дүрэм 33-01-03 Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах үндсэн жура
* Барилгын норм ба дүрэм 33-02-07 Гидротехникийн туннель БНбД