"Цахим хөтөч"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: Веб броузер гэдэг нь интернэт болон дотоод сүлжээний орчинд вэб хуудасан дахь текст, зураг, дуу,...
(Шинэ хуудас: Веб броузер гэдэг нь интернэт болон дотоод сүлжээний орчинд вэб хуудасан дахь текст, зураг, дуу,...)
(Өөрчлөлт алга)
25

edits