"Төв процессор"-ны өөр хувилбарууд

27.123.213.129 (Яриа) хэрэглэгчийн 408196 засварыг цуцлах
27.123.213.129 (Яриа) хэрэглэгчийн 408196 засварыг цуцлах
Мөр 12:
[[ALU]] бол бидний мэдэх арифметик(+ - * /) 4н үйлдэл, логик (< > =) гэх мэт үйлдлүүдийг [[операнд]] хооронд хийнэ. Энэ нь бодит үйлдлүүдийг хийдэг.
;3. Registers
Registers энэ нь санах ойн олонлог (set of storage location) бөгөөд коммандын биелэлтийн туршид завсрын өгөгдлийг хадгалахад хэрэглэнэ. [[PC]] буюу програмын тоолуур нь ямар команд биелүүлэхийг зааж өгдөг. Компьютер анх хөгжиж байхдаа 1 1-ээр нэмдэг байсан бол орчин үеийн тоолуурууд маань 4 4-өөр нэмдэг. бусад төхөөрөмжүүдээ хэзээ эхлэх санах ойн аль хаяг руу хандах гэх мэтийг зүйлсийг удирдах үүрэгтэй төхөөрөмж. Регистртэй шууд харьцахад Ассамблер (Assembly) хэл төгс мэдэх шаардлагатай.
CPU нь маш нуугдмал байдаг болон CPU дээр хөргөх зориулалттай Cooler буюу сэнс байрлагдсэн байдаг
Түүнийг авахдаа тусгай цавуугаар наалдаастай байдаг бэхэлгээг тайлж харж болно
Сүүлийн үеийн CPU NaNo тэхналоги буюу шүдгий байх болсон
 
== Түүх ==
Anonymous user