"Эбола"-ны өөр хувилбарууд

 
• Шаардлагатай тохиолдолд таны эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашигладаг тул өөрийн орны хилээр болон зорчин яваа гадны улс орны хилээр нэвтрэхэд бөглөдөг маягт дээрх (орох, гарах хуудас arrival/departure card) гэрийн хаяг, буух буудал, байрлах байр, холбоо барих хувь хүн/албан байгууллагын хаяг, утасны дугаарыг үнэн зөв алдаа мадаггүй бөглөх.
 
==Нотлогдоогүй баримтууд==
* Эбола вирусийг АНУ-ын Пентагоны захиалгаар бүтээж Африкт туршсан гэж үздэг.
 
[[Ангилал: Өвчнүүд]]
Anonymous user