"Алтай сум (Баян-Өлгий)"-ны өөр хувилбарууд

Тус сумын 5-р багийн “Хар үзүүр” гэдэг газарт Монгол Улсын баатар Х.Дамба, Д.Намнан нарын хөшөө байдаг.
 
==Сумын хөгжлийн зорилт==
==СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТ==
 
Тус сум нь “Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн гаралтай экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч сум” болох зорилго тавьж дараах гол зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
Ажлын байрыг 2-3 дахин нэмэгдүүлж, ажиллах хүчний байршлыг хүн амын суурьшил, газар нутгийн зохион байгуулалт, эдийн засгийн бүтэцтэй уялдуулан зөв байршуулах
Нийгмийн дэд бүтэц, орон сууцны хангамжийн дээшлүүлэх
 
==СУМЫН ОНЦЛОГ==
 
Anonymous user