"Мэдээллийн нууцлал хамгаалал"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
"Мэдээллийн аюулгүй байдал"
Мэдээллийн аюулгүй байдал
Мэдээлэл нь байгууллагын үйл ажиллагаа, ажил хэргээ хэвийн явуулахад шаардагдах гол хөрөнгө учраас хамгаалагдсан байх ёстой.Мэдээллийн аюулгүй байдал нь мэдээлэл болон мэдээллийн системд зөвшөөрөлгүй хандах, мэдээллийг ашиглах, ил болгох, өөрчлөх, хуулах, устгах, мэдээллийн системийн үйл ажиллагааг тасалдуулах, хянахаас хамгаалахыг хэлнэ.
МАБ-ын 4н зарчим: Зөв мэдээллийг Зөв хүнд Зөв цагт Зөв хэлбэртэй хүргэж байх
5,989

edits