"Эргономик"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
(Хуудас үүсгэв: "Эргономик нь хүн техник хоёрын хоорондын холбоо хамааралыг судалдаг шинжлэх ухааны салба...")
 
No edit summary
Эргономик нь хүн техник хоёрын хоорондын холбоо хамааралыг судалдаг шинжлэх ухааны салбар.
эргономикийн дөрвөн үндсэн үзүүлэлт байдаг.
 
үүнд: 1. хүн хэмжил зүй: хүний биеийн хэмжээ харьцааг судлан техникт ашиглах боломжийг судална. Жнь. хөлийн хэлбэр хэмжээг судлаж гутал хйих. г.м
2. эрүүл ахуй
Anonymous user