"Зүбү"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Зүбү нь 10-12-р зуунд хэрэйд, найман, мэргид аймгуудыг ерөнхийд нь нэрлэж байсан нэр юм...."
(Хуудас үүсгэв: "Зүбү нь 10-12-р зуунд хэрэйд, найман, мэргид аймгуудыг ерөнхийд нь нэрлэж байсан нэр юм....")
(Өөрчлөлт алга)
69

edits