"Арван төрөлт"-ны өөр хувилбарууд

Шинэ хуудас: '''Арван төрөлт''' ('''Декатлон''') нь хоёр өдрийн туршид арван төрлөөр өрсөлдөж, онооны нийлбэр дүнг...
(Шинэ хуудас: '''Арван төрөлт''' ('''Декатлон''') нь хоёр өдрийн туршид арван төрлөөр өрсөлдөж, онооны нийлбэр дүнг...)
(Өөрчлөлт алга)