"Жалайрын улс"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Жалайрын улс нь Ил хаант улсаас салж 1335–1432 онд Иранд оршин тогтнож байсан монгол у..."
(Хуудас үүсгэв: "Жалайрын улс нь Ил хаант улсаас салж 1335–1432 онд Иранд оршин тогтнож байсан монгол у...")
(Өөрчлөлт алга)
580

edits