"Бутралын үеийн Монгол"-ны өөр хувилбарууд

File:Amurrivermap.png|Амар мөрөн
Файл:Amur.svg|Амар мөрөн
Файл:Монголын физик газарзүйн атлас-монгол хэлээр.jpg|Монголын физик газарзүйн атлас-монгол хэлээр
Файл:Төв Ази 3.jpg|Төв Ази
Файл:Европ , Ази физик газарзүйн атлас.jpg|Европ , Ази физик газарзүйн атлас
Файл:Буриад, Эрхүү муж, Өвөр Байгалийн атлас.jpg|Буриад, Эрхүү муж, Өвөр Байгалийн атлас
Файл:M Mt.gif|Хятадын уул нуруу, газарзүйн бүсүүд
Файл:Оросын физик газарзүйн атлас.jpg|Оросын физик газарзүйн атлас
Файл:Зүүн Сибирь, Алс Дорнод.gif|Зүүн Сибирь, Алс Дорнод
Файл:Монголын физик газарзүйн атлас-монгол хэлээр.jpg|Монголын физик газарзүйн атлас-монгол хэлээр
Файл:Хятад-атлас.jpg
Файл:Европ , Ази физик газарзүйн атлас.jpg|Европ , Ази физик газарзүйн атлас
Зураг:Mongol 17-18-r zuun.jpeg|Монгол 17-18-р зуун
Зураг:Mongol 17-r zuun.jpeg|Монгол 17-р зуун
580

edits