"Бутралын үеийн Монгол"-ны өөр хувилбарууд

No edit summary
File:Amurrivermap.png|Амар мөрөн
Файл:Amur.svg|Амар мөрөн
Файл:Монголын газарзүй.jpg|Монголын газарзүй
Файл:Буриад, Эрхүү муж, Өвөр Байгалийн атлас.jpg|Буриад, Эрхүү муж, Өвөр Байгалийн атлас
Файл:M Mt.gif|Хятадын уул нуруу, газарзүйн бүсүүд
580

edits