"Компьютерийн техник, менежментийн сургууль"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Дэлхийн бизнесийн шилдэг сургуулиудад 1-5 хүртэл тооны Pаlme бүхий шагналууд олгосон бөгөөд 2008 оны бизнесийн шилдгийн шилдэг сургуулиар АНУ-ын Харвардын их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн сургууль шалгарч дээд өргөмжлөл хүртсэн юм.
 
Гэсэн хэдий ч 2014-15 оны хичээлийн жилээс эхлээд [[ШУТИС]]-ын салбар сургуулиудын бүтцийн өөрчлөлттөй холбоотойгоор тус сургуулынсургуулийн Компьютерийн ухааны салбар [[ШУТИС]]-ын салбар сургууль болох МХТС-тэй нэгдэж харин оронд нь [[ШУТИС]]-ын харьяа НТС ирж КТМС гэдэг нэр байхгүй болж БУХС буюу Бизнесийн Ухаан Хүмүүнлэгийн Сургууль болж байгаа билээ.
 
 
Anonymous user