"Байтаг Богдын хилийн мөргөлдөөн"-ны өөр хувилбарууд