"Нохойтой дөрвөн танкчин (цуврал кино)"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Нохойтой дөрвөн танкчин” нь Януш Пшимановскийн туурвисан “Czterej pancemi I pies” гэдэг зохиолоор..."
(Хуудас үүсгэв: "Нохойтой дөрвөн танкчин” нь Януш Пшимановскийн туурвисан “Czterej pancemi I pies” гэдэг зохиолоор...")
 
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user