"Тарвагатайн гол"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Тарвагатайн гол нь Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны Дархан цаазат газарт хамаарна."
(Хуудас үүсгэв: "Тарвагатайн гол нь Зэд-Хантай-Бүтээлийн нурууны Дархан цаазат газарт хамаарна.")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user