"Олон улсын нэгжийн систем"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
Жич:Түүхийн шалтгаанаар «килограмм» нь аравтын угтвар «кило»-г агуулдаг. Иймд бүхэл болон бутархай нэгжийг гарган авахад СИ-гийн стандарт угтваруудыг «[[грамм]]»-д залгадаг. «Грамм» нь СИ системийн бутархай нэгж юм: 1 г = 10<sup>−3</sup> кг).
 
=== Уламжлагдсан нэгжүүд ===
=== Уламжилалт ба үндсэн нэгж ===
 
Уламжлагдсан нэгжүүдийг үндсэн нэгжүүдийн математик үйлдлээр (үржих ба хуваах) илэрхийлж болдог. Зарим уламжлагдсан нэгжүүдэд, ашиглахад хялбар болгох зорилгоор өөрийн нэрийг өгсөн байдаг.
5,989

edits