"Хамид Карзай"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "1957 онд нийслэл Кандагарт төрсөн бөгөөд пүштүүн үндэстэн. Пүштүүн бол Афганистаны зонхилог..."
(Хуудас үүсгэв: "1957 онд нийслэл Кандагарт төрсөн бөгөөд пүштүүн үндэстэн. Пүштүүн бол Афганистаны зонхилог...")
(Өөрчлөлт алга)
2,577

edits