"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
[[Image:Data Queue.svg|thumb|300px|right|ЭОЭГ (Эхэлж-Орвол-Эхэлж-Гарна) зарчимтай дарааллын дүрслэл]]
[[Компьютерийн шинжлэх ухаан]]д дараалал'''Дараалал''' гэдэг нь [[өгөгдөлийнөгөгдлийн хийсвэр төрөлбүтэц]] болон [[өгөгдлийн цуглуулга]] юм. Энэ нь өгөгдлийг цэгцэлж дэс дараалалд нь оруулахад тусладаг ба дараах зарчимтай. Нэмэгдэж орсон өгөгдөл нь дарааллын төгсгөлд орох буюу ''энкюү'' эсвэл хасагдах нэгж нь дарааллын урд байрлах буюу ''дэкюү''. Өөрөөр хэлбэл дараалалд элемэнт нэмэгдвэл эхний элемэнт устана гэсэн үг бөгөөд дараалалд орж ирэхээс өмнө байсан элемэнтүүд нь устгагдсан байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг ([[FIFO]]). Ихэвчлэн урд талын эсвэл [[пийк]] үйлдэл хийгдсэн бол дарааллын урд байрлах элемэнтийн утгыг устгахгүйгээр буцаадаг. Дараалал нь [[шугаман өгөгдлийн бүтэц]] болон [[хийсвэрлэлттэй дараалл]]ын цуглуулгын жишээ юм.<br />
 
Дараалал нь компьтерийн шинжлэх ухаан, мэдээлэлийн хэрэгсэл, мөн судалгааны ажил зэрэгт ашиглагддаг. Ингэхдээ өгөгдөл, хүн, болон обектүүдыг компьютерт өгөгдлийн нэгж хэлбэрээр хадгалж аван дараа нь шаардлагатай үед дуудаж ажиллуулдаг. Энэ нь ерөнхийдөө буферийн функцтэй төстэй. <br />
Дарааллууд нь компьютерын програмуудад энгийн хандалттай [[өгөгдлийн бүтэц]] эсвэл [[хийсвэр өгөгдлийн бүтэц]] хэлбэртэй хэрэгждэг. Ихэнх хэрэгжүүлэлтүүд нь нөөц болон [[холбоост жагсаалт]] хэлбэртэи байдаг.
 
==Хэрэгжүүлэлт==
=='''Дарааллын хэрэгжүүлэлт'''==
Онолын үүднээс авч үзвэл дарааллын нэг гол шинж чанар бол тусгай нөөц зайгүй байх явдал юм. Шинэ элемэнтүүд нь өөрсдөө нэмэгдэх чадвартай учраас хэдэн элемэнт байх нь хамаагүй бөгөөд энэ нь аль хэдийн агуулагдсан байдаг. Энэ нь ерөнхийдөө хоосон байдаг хэдий ч дахин шинэ элемэнт нэмэгдэх хүртэл элемэнтүүдийг устгах нь боломжгүй гэсэн үг юм. <br />
 
* [[Дэкюү ]] - Давхар-төгсгөлтэй дараалал.<br />
 
=='''Дарааллууд болон програмчлалын хэлнүүд'''==
Дараалал нь дангаараа өгөгдлийн төрлийн хэрэгжүүлэлт болж болно. Харин [[дэкюү]] (давхар төгсгөлтэй) дарааллын онцгой тохиолдолд дангаараа хэрэгжиж чаддаггүй. Жишээ нь: Перл болон Руби нь төгсгөлийн жагсаалтаас ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' нь боломжтой байдаг, тиймээс шууд болон шууд бус дарааллын жагсаалтанд ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' функцуудыг хэрэглэж болно. (эсвэл эсрэгээрээ байж болно) Гэсэн хэдий ч зарим тохиолдлуудад эдгээр нь тийм ч үр дүнтэй биш байдаг.</br>
 
С++ ийн [[стандартын загварын сан]] нь J2SE5.0 оос хойшхи зөвхөн ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' үйл ажиллагааны цөөхөн төрлийн ангилал болох "Дараалал"-ын загварыг хангадаг Жава-н сан нь дарааллын ажиллагааг тодотгож өгдөг, холбоостой жагсаалт ба шууд бус жагсаалтын ангилалуудыг агуулдаг дарааллын холбоосуудыг багтаадаг.</br>
 
=='''Холбоотой мэдээлэл'''==
*[[Дэкюү]]
*[[Анхдагч дараалал]]
*[[Стек]] – кюүгийн "эсрэг" тал: [[СОЭГ]] (Сүүлд Орвол Эхэнд Гарна)</br>
 
==Ишлэл==
=='''Иш таталтууд'''==
;General
*[[Donald Knuth]]. ''The Art of Computer Programming'', Volume 1: ''Fundamental Algorithms'', Third Edition. Addison-Wesley, 1997. ISBN 0-201-89683-4. Section 2.2.1: Stacks, Queues, and Deques, pp.&nbsp;238&ndash;243.
{{Reflist}}</br>
 
=='''Гадаад холбоосууд'''==
{{Commons category|Queue data structure}}
*[http://scanftree.com/Data_Structure/Queues Queues with algo and 'c' programe]
 
{{DEFAULTSORT:Queue (Data Structure)}}
[[Ангилал:Өгөгдлийн бүтэц]]
[[Category:Abstract data types]]
[[Category:Articles with example C++ code]]