"Ген"-ны өөр хувилбарууд

 
Организм эсвэл эс дахь генүүдийн нийлбэрийг түүний геном гэдэг. Прокариотуудад, генүүдийн ихэнх нь дугуй хэлбэрийн ДНХ-ны ганцхан хромосом дээр байрладаг байхад эукариотуудад ихэвчлэн хромосом гэгч ДНХ-ны уурган иж бүрдэл дээр орших олон тус тустай шугаман ороомог ДНХ агуулдаг. Нэг зүйлийн нэг хромосом дээр илэрч байгаа ген нь өөр зүйлийн хромосом дээр илрэх магадлалтай. Олон зүйлүүд өөрийн геномын нэг хуулбарыг өөрийн биеийн эс болгонд хадгалж байдаг. Хромосомуудын зөвхөн ганц хуулбартай эс эсвэл организмыг гаплойд гэж нэрлэгдэг бөгөөд хоёр ба түүнээс дээш хуулбартайг нь полиплойд гэдэг. Хромосом дээр орших генүүдийн хуулбарууд нь ягч адил байдаггүй. Бэлгийн үржлээр үрждэг организмуудад хоёр хуулбарын хуулбар болгон нь эцэг эх хоёроос нэг нэгээрээ ирдэг.
 
===Генийн тоо===
 
Early estimates of the number of human genes that used expressed sequence tag data put it at 50 000–100 000. Хүний геном болон бусад геномуудын дарааллуудыг судалхад зөвхөн хэдхэн ген тухайн организм дахь бүх уурагыг кодчлодог гэдгийг олсон. Эдгээр уураг кодчлодог дарааллууд нь хүний геномын 1-2 хувийг эзэлдэг. Геномыг томоохон хэсэг нь интрон, ретротранспосонс болон харьцангуй том кодгүй РНХ болон транскриплагддаг. Нийт уурагыг тоо нь ойролцоогоор 5 мянган дарааллаас бүрддэг.
 
===Генетик болон геномын нэршил===
 
HUGO ген нэрлэх хороо (HGNC)нь генийн нэршилийг анх нээж хүний мэдэгддэг ген болгоны тусгай нэр болон тэмдэгээр нэрлэхийг зөвшөөрдөг. Зөвшөөрөгдсөн бүх ген нь HGNC мэдээллийн санд оршдог. Тэмдэг болгон нь тусгай болон ген болгон нь нэрлэхэд зөвшөөрөгдсөн ганц тэмдэгтэй. Энэ нь мэдээллийн сангаас өгөдлийг татаж авхад маш их тус болдог. Энэний давуу тал нь гений тэмдэг болгон нь гений бүлэгийн гишүүдтэй паралель бүтэцийг хадгалдаг бөгөөд өөг зүйлүүдэд хэрэглэгдэж болдог, ихэвчлэн хулганд.
 
==Ишлэл==
Anonymous user