"1968 он"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "== Энэ онд болсон үйл явдлууд == == Энэ онд төрөгсөд == == Энэ онд нас барагсад == == Гадаад холбоо..."
(Хуудас үүсгэв: "== Энэ онд болсон үйл явдлууд == == Энэ онд төрөгсөд == == Энэ онд нас барагсад == == Гадаад холбоо...")
(Өөрчлөлт алга)
2,580

edits