"Сумо бөх"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Сумо бөх нь Японы үндэсний бөхийн барилдааны нэр юм. Энэ барилдаан нь анх самурай нарын дун..."
(Хуудас үүсгэв: "Сумо бөх нь Японы үндэсний бөхийн барилдааны нэр юм. Энэ барилдаан нь анх самурай нарын дун...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user