"Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх нь дундад зууны үед эрх мэдэл булаалцалдаж..."
(Хуудас үүсгэв: "Монголын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцлийн түүх нь дундад зууны үед эрх мэдэл булаалцалдаж...")
(Өөрчлөлт алга)
2,543

edits