"Химийн индикатор"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
'''Индикатор''' (лат. ''{{leng-la|indicator''}} – заагч) — бодисын эсвэл түүний аль нэг бурдүүлэгчийнбүрдүүлэгчийн агууламжийн (концентрациконцентрац) өөрчлөлтийг нүдэнд харагдахуйцаар (нүдээр тодорхойлж болохоор) илэрхийлэх нэгдэл (бодис). Индикаторуудыг [[титрлэлт]]ийн үед эсвэл [[рН]], [[еН]] г.м. үзүүлэлтүүдийг богино хугацаанд тодорхойлоход ашиглагддаг. Янз бүрийн тусгай зориулалтын индикаторууд байдаг. Жишээ нь [[цацраг идэвхжил]]ийн хэмжээг тодорхойлох.
 
== Индикаторуудын хэрэглээ ==
Индикаторууд нь [[шингэн]] ба [[хий]]ний бүтцийг богино хугацаанд тодорхойлох, өөрчлөлтийг хянах, эсвэл химийн урвалын явцыг ажиглах боломжыгболомжийг олгодог.
 
Хүчил-суурийн индикаторыуудыгиндикаторуудыг өргөн ашигладаг. Тэдгээрийн усан уусмал нь орчны рН-с хамааран өнгөө өөрчилдөг. Өнгө өөрчлөгддөг шалтгаан нь, хүчиллэг ба шүлтлэг орчинд индикаторын молекулын бүтэц өөрчлөгдөгтөөрчлөгддөгт оршино. Энэ өөрчлөлт нь уусмалын гэрлийн спектрийн шингээлтийг өөрчилдөг.
 
Хийн орчны бүтцийг тодорхойлоход индикаторын цаас эсвэл индикаторын хоолойг ашигладаг.