"Баруун дөрвөн аймагт гарсан 1932 оны зэвсэгт бослого"-ны өөр хувилбарууд