"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
[[Image:Data Queue.svg|thumb|300px|right|ЭОЭГ (Эхэлж-Орвол-Эхэлж-Гарна) зарчимтай дарааллын дүрслэл]]
[[Компьютерийн шинжлэх ухаан]]д дараалал гэдэг нь [[өгөгдөлийн хийсвэр төрөл]] болон [[өгөгдлийн цуглуулга]] юм. Энэ нь өгөгдлийг цэгцэлж дэс дараалалд нь оруулахад тусладаг ба дараах зарчимтай. Нэмэгдэж орсон өгөгдөл нь дарааллын төгсгөлд орох буюу ''энкюү'' эсвэл хасагдах нэгж нь дарааллын урд байрлах буюу ''дэкюү''. Өөрөөр хэлбэл дараалалд элемэнт нэмэгдвэл эхний элемэнт устана гэсэн үг бөгөөд дараалалд орж ирэхээс өмнө байсан элемэнтүүд нь устгагдсан байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг ([[FIFO]]). Ихэвчлэн урд талын эсвэл [[пийк]] үйлдэл хийгдсэн бол дарааллын урд байрлах элемэнтийн утгыг устгахгүйгээр буцаадаг. Дараалал нь [[шугаман өгөгдлийн бүтэц]] болон [[хийсвэрлэлттэй дараалл]]ын цуглуулгын жишээ юм.<br />
 
Дараалал нь компьтерийн шинжлэх ухаан, мэдээлэлийн хэрэгсэл, мөн судалгааны ажил зэрэгт ашиглагддаг. Ингэхдээ өгөгдөл, хүн, болон обектүүдыг компьютерт өгөгдлийн нэгж хэлбэрээр хадгалж аван дараа нь шаардлагатай үед дуудаж ажиллуулдаг. Энэ нь ерөнхийдөө буферийн функцтэй төстэй. <br />
 
Дарааллууд нь компьютерын програмуудад энгийн хандалттай [[өгөгдлийн бүтэц]] эсвэл [[хийсвэр өгөгдлийн бүтэц]] хэлбэртэй хэрэгждэг. Ихэнх хэрэгжүүлэлтүүд нь нөөц болон [[холбоост жагсаалт]] хэлбэртэи байдаг. <br />
 
=='''Дарааллын хэрэгжүүлэлт'''==
Anonymous user