"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

== '''Дараалал (Өгөгдлийн бүтэц)''' ==
[[Компьютерийн шинжлэх ухаан]]д дараалал гэдэг нь [[өгөгдөлийн хийсвэр төрөл]] болон [[өгөгдлийн цуглуулга]] юм. Энэ нь өгөгдлийг цэгцэлж дэс дараалалд нь оруулахад тусладаг ба дараах зарчимтай. Нэмэгдэж орсон өгөгдөл нь дарааллын төгсгөлд орох буюу ''энкюү'' эсвэл хасагдах нэгж нь дарааллын урд байрлах буюу ''дэкюү''. Өөрөөр хэлбэл дараалалд элемэнт нэмэгдвэл эхний элемэнт устана гэсэн үг бөгөөд дараалалд орж ирэхээс өмнө байсан элемэнтүүд нь устгагдсан байх ёстой гэсэн шаардлагыг тавьдаг ([[FIFO]]). Ихэвчлэн урд талын эсвэл [[пийк]] үйлдэл хийгдсэн бол дарааллын урд байрлах элемэнтийн утгыг устгахгүйгээр буцаадаг. Дараалал нь [[шугаман өгөгдлийн бүтэц]] болон [[хийсвэрлэлттэй дараалл]]ын цуглуулгын жишээ юм.<br />
 
Anonymous user