"Дараалал"-ны өөр хувилбарууд

 
=='''Дарааллууд болон програмчлалын хэлнүүд'''==
Дараалал нь дангаараа өгөгдлийн төрлийн хэрэгжүүлэлт болж болно. Харин [[дэкюү]] (давхар төгсгөлтэй) дарааллын онцгой тохиолдолд дангаараа хэрэгжиж чаддаггүй. Жишээ нь: Перл болон Руби нь төгсгөлийн жагсаалтаас ''нэмэх'' болон ''дараагын элемэнтийг устгах'' нь боломжтой байдаг, тиймээс шууд болон шууд бус дарааллын жагсаалтанд түлхэлт''нэмэх'' болон шилжилтын''дараагын элемэнтийг устгах'' функцуудыг хэрэглэж болно. (эсвэл эсрэгээрээ байж болно) Гэсэн хэдий ч зарим тохиолдлуудад эдгээр ажиллагаа нь тийм ч үр дүнтэй биш байдаг. </br>
 
С++ ийн [[стандартын загварын сан]] нь J2SE5.0 оос хойшиххойшхи зөвхөн түлхэлт''нэмэх'' болон шилжилтын''дараагын элемэнтийг устгах'' үйл ажиллагааны цөөхөн нэр төрлийн ангилал болох "Дараалал"-ын загварыг хангадаг Жава-н сан нь дарааллын ажиллагааг тодотгож өгдөг, холбоостой жагсаалт ба шууд бус жагсаалтын ангилалуудыг агуулдаг дарааллын холбоосуудыг багтаадаг.
Anonymous user