"Адуу"-ны өөр хувилбарууд

no edit summary
гурван настай адууг шүдлэн гэнэ.
 
саяханСаяхан хүртэл тахийг адууны шууд өвөг гэж үзэж байсан боловч В.М.Горомова /1949/ Н.Н.Горомова /1972/, бусад эрвэмтэн нарын судалгаагаар тахь нь 66 хромсмтой, гэрийн адуу нь 64 хромсомтой болохыг сүүлийн үеийн цитогенетикийн судалгаагаар нотолж тахийг тусгай биеэ даасан салбар гэж үзэх болсон.Төмөржав " Бэлчээрийн Монгол мал " хуудас 50
 
зоологийнЗоологийн аргиллаар гэрийн адуу болон түүний өвөг болох одоогийн зэрлэг адуу нь битүү туурайтны отряд, адуу төстний язгуур, адууны төрөлд хамаарагдана. адууны төрөл дотроо жинхэнэ адуу, илжиг, илжгэнцэр буюу хулан, зебр буюу эрээн тахь гэсэн дөрвөн дэд төрөлд хуваагдана.
адууны эртний өвөг нь: туулайрхуу биетэй, урд хоёр сарвуу нь дөрвөн салаа, хойт хоёр сарвуу нь гурван салаа сарвуутай хиракотериум хэмээх нэртэй шүүслэг ургамлаар хооллодог 28-56 см өндөртэй жижиг амьтан гэж үздэг. гэхдээ монгол адууны өвөг тодорхойлогдоогүй байгаа. тахийн удам өмнөд оросын тал хээрээр тархан түүнээс тарпан хэмээх шинэ зүйл үүсч үүнээс гэрийн адуу үүссэн гэж үздэг боловч тарпан нь арван ес дүгээр зуунд бүрэн устсан тул тарпаны хромсомын тоог тодорхойлж чадаагүй, иймээс энэ онолын сул тал болж байна.
дээрхи мэдээлэл нь Төмөржав багшийн номноос иш татав.
Anonymous user