"Хэш хүснэгт"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
No edit summary
Мөр 56:
H(k) = k(mod M) гэж тодорхойлдог. Хэрэв түлхүүр нь тоон утгаар өгөгдсөн бол функцад шууд ашиглана. Харин түлхүүр нь тэмдэгт мөрөөр өгөгдвөл түүнийг эхлээд тоон утгаар илэрхийлэх шаардлагатай.
 
 
 
 
===Хаягын зөрчлийг зохицуулах аргагууд===
Түлхүүрийг дээрх функцээр хүснэгтийн хаягруу хувиргах үед ижил хаягаар тодорхойлогдсон түлхүүрүүдийг зохицуулах асуудал яригдана. Хамгийн энгийн арга бол хүснэгтийн хаяг бүрт жагсаалт ашиглах ба цг хаягаар тодорхойлогдох түлхүүрийг агуулах болно. Өөрөөр хэлбэл m хэмжээтэй хүснэгтийн хувьд m салангид жагсаалт ашиглагдах юм.
 
 
 
===Зөрчил===
Түлхүүрийг дээрх функцээр хүснэгтийн хаягруу хувиргах үед ижил хаягаар тодорхойлогдсон түлхүүрүүдийг зохицуулах асуудал яригдана. Хамгийн энгийн арга бол хүснэгтийн хаяг бүрт жагсаалт ашиглах ба цг хаягаар тодорхойлогдох түлхүүрийг агуулах болно. Өөрөөр хэлбэл m хэмжээтэй хүснэгтийн хувьд m салангид жагсаалт ашиглагдах юм.
Өөр шинэ хосын хэш хүснэгтийн харгалзах үүрэнд өөр хос байвал зөрчил(collision) үүснэ.
 
 
 
9

edits