"Хөөрхөн төрөх албагүй"-ны өөр хувилбарууд

Хуудас үүсгэв: "«'''Хөөрхөн төрөх албагүй'''»<ref>Монгол улсад ТВ9 телевиз монголчилсон.</ref> (Не родись краси..."
(Хуудас үүсгэв: "«'''Хөөрхөн төрөх албагүй'''»<ref>Монгол улсад ТВ9 телевиз монголчилсон.</ref> (Не родись краси...")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user